NAGRADNA IGRA – AMON&ANIS 

 

 

 

Kako do nagrade? 🎁

 1. Všečkaj in deli objavo.
 2. V komentar zapiši, katerega izdelka bi se najbolj razveselila. 😊
 3. Sledi @Bio.Prodajalna.Norma, da boš vedno na tekočem. 

 

Pogoji sodelovanja

 

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI “AMON&ANIS” (v nadaljevanju Pravila nagradne igre)

 1. ČLEN: ORGANIZATOR

Organizator nagradne igre Amon&Anis (v nadaljevanju: »nagradna igra«) je Verasio d. o. o., Gregorčičeva ulica 18, 2314 Zgornja Polskava (v nadaljevanju: »organizator«), v sodelovanju z Amon&Anis, Potočnikova 15, Domžale. 

 

 1. ČLEN: TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 21. 1. 2022 od 08:00 (po slovenskem času) do 28. 1. 2022 do 23:59 (po slovenskem času).

 

 1. ČLEN: NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorjev, njihovih izdelkov in storitev.

 

 1. ČLEN: NAKUP NI POGOJ ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

 

 1. ČLEN: KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni pri organizatorjih, ki na kakršen koli način sodelujejo pri pripravi nagradne igre. V nagradni igri ne smejo sodelovati člani komisije za žreb.

 

 1. ČLEN: KAKO SODELOVATI V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri je možno sodelovati tako, da sodelujoči:

 1. Všečkaj in deli objavo.
 2. V komentar zapiši, katerega izdelka bi se najbolj razveselila. 😊
 3. Sledi @Bio.Prodajalna.Norma, da boš vedno na tekočem, kaj je novega med ekološkimi izdelki.

 

 1. ČLEN: NAGRADE

3 izžrebancem bomo podelili:

 • Ekološki tonik za obraz in negovalno mazilo vrtnica
 • Ekološki veliki deodorant citrus in mali deodorant vonj pragozd
 • Ekološko milo za lase citrus in milo za roke

Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izžreban. Izžrebanec lahko prejme največ eno nagrado. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve. Nagrada ni prenosljiva. Nagrado bo nagrajencu poslana po pošti.

 

 1. POTEK NAGRADNE IGRE IN NAGRADNI ŽREB

Nagradna igra poteka od 21. 1. 2022 od 08:00 (po slovenskem času) do 28. 1. 2022 do 23:59 (po slovenskem času).

Izžrebani bodo 3 prejemnik nagrade.

Datum žreba: ponedeljek, 31. 1. 2022

Žreb bo opravljen na sedežu organizatorja – Verasio d.o.o., Gregorčičeva 18, 2314 Zgornja Polskava.

Žrebanje bo opravljeno računalniško in ne bo javno. Pri žrebanju bo sodelovala tričlanska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. O poteku žrebanja se piše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

 

 1. ČLEN: RAZGLASITEV IZŽREBANCEV IN SPREJEM NAGRAD

V roku 3 dni po žrebu bo organizator obvestil izžrebanca v zasebno sporočilo na Facebooku, ter ga prosil za podatke: ime, priimek, naslov in elektronsko pošto. Po pridobitvi pisnega soglasja, da bo izžrebanec sprejel nagrado, da sprejema Pravila nagradne igre in da se strinja z javno objavo podatkov na spletu, bosta ime in priimek izžrebanca objavljena na spletni strani www.norma.si. Pisno soglasje pošlje organizatorju po e-pošti. Nagrade bo izžrebancu poslana na njegov naslov do 4. 2. 2022.

 

 1. ČLEN: OSEBNI PODATKI

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni, da organizator nagradne igre za izvedbo nagradne igre obdeluje naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov, e-naslov, ki jih uporabi za namene kontaktiranja o izžrebani nagradi. Osebni podatki sodelujočih v nagradni igri so varovani v skladu z veljavno zakonodajo in s splošnimi akti organizatorja nagradne igre s področja varovanja osebnih podatkov ter vsakokrat veljavnimi Splošnimi informacijami o varovanju osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v Normi in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne podelijo nagrade. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi nagradne igre in se bodo takoj po podeljenih nagradah izbrisali. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo sodelujoče dodatno prosil za privolitev.

 

13. ČLEN: ODGOVORNOST ZA MOREBITNO ŠKODO

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrade. Organizator ni odgovoren za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete. Organizator prav tako ni odgovoren za primer, da je sodelujoči v prijavni obrazec vpisal napačen, neveljaven ali nedelujoč elektronski naslov.

 

14. ČLEN: SPORI IN PRITOŽBE

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. Rok za pritožbe je 5 dni po razglasitvi nagrajencev. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Za morebitne spore je pristojno sodišče v Mariboru.

 

15. ČLEN: KONČNE DOLOČBE

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša. Pravila bodo objavljena na spletni strani https://www.norma.si/nagradna-igra, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, tj. 21. 1. 2022. Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na spletni strani Norme. V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: norma@norma.si.

 

V Mariboru, 20. 1. 2022

Da bi vam olajšali uporabo našega spletnega mesta, uporabljamo piškotke. Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov. Podrobnosti o piškotkih.
Strinjam se